Využitie titulov LINGEA v rámci projektov pre školy cez štrukturálne fondy EÚ - Operačný program Vzdelávanie

V súvislosti s operačným programom Vzdelávanie máme pre vás inšpiráciu, ako môžete pre svoju školu výhodne zabezpečiť kvalitné knižné i elektronické slovníky LINGEA. Súčasne vám ponúkame metodické príklady, ktoré sme pre vás vytvorili, aby sme vám uľahčili prípravu materiálov na výučbu či školenie, ktoré MŠMT v rámci príslušných šablón požaduje. Pri všetkých slovníkoch LINGEA sa môžete spoľahnúť na ich aktuálnosť a vysokú kvalitu, dlhodobo patria medzi najpredávanejšie v SR.

Naša ponuka
Ponúkame školské prekladové slovníky LINGEA, všeobecné i odborné. Produkty LINGEA možno využiť na kľúčové aktivity individualizácie, skvalitnenie výučby alebo na ďalšie vzdelávenie v týchto oblastiach:
Cudie jazyky (II/1, II/2, II/3, II/4, II/5) - prekladové slovníky knižné i elektronické
Využívanie ICT (III/1, III/2) - všetky elektronické tituly

Uplatnenie produktov LINGEA
- priamo vo výučbe, doma pri príprave na vyučovanie
- pri tvorbe nových súborov vzdelávacích materiálov, nových výučbových lekcií
- na školeniach pri využívaní efektívnych vyučovacích metód a foriem
- na jazykových kurzoch pre učiteľov

Pozrite sa na metodické príklady pre cudzie jazyky. Sú to námety, ako rôzne možno používať pri výučbe slovníky LINGEA. Niektoré z nich sú veľmi netradičné. 

Výsledky používania slovníkov LINGEA
- skvalitnenie samotnej výučby
- podporuje kreativitu žiakov pri výučbe CJ na hodinách
- podpora individuálnych schopností žiakov, zvýšenie ich záujmu o jazyk a zlepšenie ich študijných výsledkov
- pomoc pedagogickým pracovníkom pri príprave na vyučovanie, zvýšenie kompetencie pedagogických pracovníkov

Atraktívne farebné vyhotovenie knižných slovníkov zaujme žiakov na prvý pohľad a podporuje tak ich chuť učiť sa, potrebu vyhľadávať informácie. Prehľad vrátane ukážkových strán nájdete tu. Elektronické tituly sú pre žiakov tiež veľmi atraktívne, zvyšujú dynamiku, názornosť, smerujú k zvýšeniu ich motivácie, k väčšej samostatnosti a tým aj k zlepšeniu študijných výsledkov. Prečítajte si ďalšie informácie alebo si pozrite video.
Všetky elektronické tituly si môžete zdarma a nezáväzne vyskúšať. Z aktivačného centra si stiahnite a nainštalujte slovníky, o ktoré máte záujem. Získate tak 30-dňové plne funkčné verzie.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Ak budete mať záujem o prezentáciu našich produktov alebo o seminár na tému ich využitia vo výučbe, radi prídeme k vám do školy.

kontakt:
Jana Hošeková
e-mail: hosekova@lingea.sk