Elektronické slovníky LINGEA

Slovníky obsahujú rozsiahlu aktuálnu slovnú zásobu vrátane odbornej terminológie. Vyhľadávanie hesiel na počítači je jednoduché a veľmi rýchle. Elektronické slovníky ponúkajú niekoľko možností, ako vyhľadať neznáme slovo. Môžete ho napísať do zadávacieho poľa či preniesť ho cez schránku. Najjednoduchšou možnosťou je funkcia mouse-over, vďaka ktorej stačí umiestniť kurzor nad neznáme slovo a ihneď sa zobrazí jeho preklad. Táto funkcia je u nás unikátna.

Slovníky Lexicon okrem hesla zobrazia aj veľa ďalších užitočných informácií. Sú to napr. synonymá či antonymá k danému heslu, zoznam všetkých slov s rovnakým slovným základom, ale inou predponou či príponou, zoznam všetkých zložených slov či kolokácií, ktoré obsahujú kmeň nájdeného slova, odkazy na tematické okruhy, ktoré dané heslo obsahujú. Vďaka týmto informáciám si študenti prirodzene rozširujú slovnú zásobu. Pri výučbe je užitočná aj možnosť prehratia vzorovej výslovnosti, zobrazenie tvaroslovia zadaného hesla - podrobné tabuľky jeho skloňovania alebo časovania,  prehľad gramatiky alebo funkcia Učenie sa a skúšanie slovíčok. Slovníky Lingea sú vybavené aj schopnosťou vyhľadať heslo v ľubovoľnom tvare, čo ocenia najmä začiatočníci, ktorí cudzí jazyk ešte neovládajú tak dobre, aby si základný tvar odvodili sami.   

Druhy elektronických slovníkov

Prehrajte si videoukážky funkcií slovníkov Lingea Lexicon 5 alebo si slovník zdarma stiahnite a vyskúšajte!