Informovať sa o konkrétnych akciách pre študentov VŠaU  je možné tu:

Erika Sedunková

erika.sedunkova@lingea.sk

02/526 35 658